Intohimoisesti öljyvärein
                                 Passionately with oil colours
Kuvataiteilija Satu Helle 


Sävysti  044 539 2006        Y-tunnus: 3148589-9         


Ota yhteyttä lomakkeella tahi soita 044 5392006 kun jokin teoksista kiinnostaa tai haluat juuri sinulle suunniteltavan työn, tehdään se!

Esillä olevien teosten hintaan sisältyy alv 10% ja teoksen voi ostaa myös ilman kehyksiä jolloin hintaa alennetaan. Teoksen luovutuksesta sovitaan, mahdolliset lähetykset postin ja matkahuollon kautta lisätään hintaan. Maksu onnistuu myös erissä. Tilaustöissä 1/3 osan maksu työn alkuvaiheessa ja loput työn valmistuttua.

##formID1a80fa1493c45c034b227ad8e8e2d3eaend##
 

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 28.12 2020.

1. Rekisterinpitäjä
Sävysti, Y-tunnus 3148589-9
Halavantie 18b, 21380 Aura

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Satu Helle
Puhelin +358 44 539 2006 
Sähköposti sapgreenhue(at)gmail.com
 
3. Rekisterin nimi
Sävysti asiakasrekisteri
 
4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakkaiden tilausten suunnittelu/toimittaminen, asiakkuussuhteen ylläpito ja kehittäminen. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 
5. Asiakastietojen kerääminen
Asiakasrekisterin tietoja kerätään asiakkailta suullisesti, verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta, muutoin sähköpostitse taikka muissa tilanteissa joissa asiakas luovuttaa yhteystietonsa.
 
6. Rekisterissä säilytettävät asiakkaan tiedot
Tilaajan, vastaanottajan sekä maksajan tiedot. Tämä sisältää sähköpostiosoitteet, lähi- ja postiosoitteet, puhelinnumerot, tilausten postin tai matkahuollon seurantatiedot.
 
7. Asiakastietojen säilytysaika
Asiakkaan tiedot säilytettään asiakkaan kanssa tehdyn työsopimuksen suorittamiseksi ja asiakkuussuhteen kehittämiseksi.
Rekisterin tietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille tahoille.
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 
9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 
10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä sovitun työsuorituksen jälkeen. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).